αν θες να ονειρεύεσαι ξύπνα

Ask me anything you wantNext pageArchive

stay-f0r-awhile:

this is actually the cutest thing i’ve ever seen

(via ubervolatile)

(Source: thebirdsareasleep, via crippled-sanity)

Πριν τους αλλάξει ο Xρόνος

christinsplit:

Λυπήθηκαν μεγάλως στον αποχωρισμό των.
Δεν τόθελαν αυτοί· ήταν η περιστάσεις.
Βιοτικές ανάγκες εκάμνανε τον ένα
να φύγει μακρυά — Νέα Υόρκη ή Καναδά.
Η αγάπη των βεβαίως δεν ήταν ίδια ως πριν·
είχεν ελαττωθεί η έλξις βαθμηδόν,
είχεν ελαττωθεί η έλξις της πολύ.
Όμως να χωρισθούν, δεν τόθελαν αυτοί.